ข่าวสังคม » กรมการแพทย์แผนไทยฯ รวมพลังแพทย์แผนไทยสู้ภัยโควิด-19 เคลื่อนที่

กรมการแพทย์แผนไทยฯ รวมพลังแพทย์แผนไทยสู้ภัยโควิด-19 เคลื่อนที่

9 มีนาคม 2022
223   0

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์การทางเลือก พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต, นายสมบูรณ์ อัยรักษ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ร่วมเปิดงานรวมพลังแพทย์แผนไทยสู้ภัยโควิด-19 จ.ภูเก็ต พร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเครือข่ายแพทย์แผนไทยจังหวัดภูเก็ต ในการออกหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ เพื่อนำองค์ความรู้ด้านศาสตร์การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร มาให้ความรู้กับประชาชนที่มีกลุ่มเสี่ยงและประชาชนที่มีอาการหลังติดเชื้อ Long COVID หรือภาวะ Post COVID-19 Syndrome ของจังหวัดภูเก็ต ที่สวนสาธารณะลานกีฬา @อำเภอกะทู้ (โรงเหล้าเก่า) จังหวัดภูเก็ต

นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวการออกหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ดูแลกลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วย และกลุ่มที่เกิดภาวะ Post – COVID Syndrome เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และให้คำปรึกษาด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพร ส่งมอบชุดยาสมุนไพร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของทีมออกหน่วย (ต้นแบบ) ของเขตบริการสุขภาพ เพื่อการจัดบริการในพื้นที่ของตนเองอย่างต่อเนื่อง ทางกรมการแพทย์แผนไทยฯ เอง ยังจัดทีมสหวิชาชีพร่วมให้บริการผ่านการลงทะเบียนในระบบไลน์ OA หมอแผนไทยสู้ภัยโควิด และระบบไลน์ OA Fah First Aid เพื่อคัดกรองการรักษา การจ่ายยา และให้คำปรึกษาแก่กลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วย และกลุ่มที่เกิดภาวะ Post – COVID Syndrome

เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 ถึงปัจจุบัน รวม 8 แห่ง ซึ่งภูเก็ตถือเป็นจังหวัดที่ 2 ของเขตสุขภาพที่ 11 ต่อจากจังหวัดชุมพร ที่ร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งในการออกหน่วยได้มีการมอบชุดยาสมุนไพร เพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพให้แก่เขตสุขภาพ ทั่วประเทศ ล่าสุดทางกรมได้ขับเคลื่อนนโยบายร่วมกับส่วนภูมิภาค ในการออกหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ เพื่อให้องค์ความรู้เรื่องการดูแลผู้ป่วยโควิด 19 ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และให้คำปรึกษาด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร ส่งมอบยาสมุนไพรที่มีประสิทธิผลในการร่วมรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึงพัฒนาระบบถ่ายทอดองค์ความรู้ ติดตามและประเมินผลเพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงการดูแลเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ยังกล่าวด้วยว่า ขณะนี้ทางกรมฯ ได้จัดสรรยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรแจกจ่ายให้กับผู้ป่วยโควิด-19 ในระยะเริ่มต้นที่ไม่มีอาการและมีอาการเล็กน้อยไม่รุนแรงในผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวที่กักตัวที่บ้าน (Home Isolation) และผู้ป่วย Post COVID-19 Long COVID-19 ให้กับโรงพยาบาลในสังกัดของรัฐทั่วประเทศเพื่อใช้รักษาผู้ป่วยกว่า 7 แสนราย พร้อมจัดทำแนวทางและข้อแนะนำวิธีการใช้สมุนไพรในผู้ป่วยโควิด-19 ที่อาการไม่รุนแรง เพื่อเป็นคู่มือในการให้บริการตามมาตรฐานเดียวกัน

ส่วนการจัดกิจกรรมแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ของจังหวัดภูเก็ตในครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานเชิงรุกเพื่อช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ให้มีทางเลือกในการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในสถานการณ์โควิด 19 เพื่อยกระดับ จ. ภูเก็ต เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ พร้อมชูการให้บริการทางด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและเศรษฐกิจได้อย่างดีอีกด้วย

error: Content is protected !!