ข่าวสังคม » ทม.กะทู้ ส่งเสริม สอนตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีให้กลุ่มพัฒนาสตรีและชมรมผู้สูงอายุตำบลกะทู้

ทม.กะทู้ ส่งเสริม สอนตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีให้กลุ่มพัฒนาสตรีและชมรมผู้สูงอายุตำบลกะทู้

13 มีนาคม 2022
221   0

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2565 ณ ที่ทำการชุมชนปั๊กกั้วหลาว ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต นางสมทรง ประสานสม
รองนายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ พร้อมด้วย นายอรุณ ไชยทอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ ได้ร่วมกันมอบประกาศนียบัตร ให้กับผู้ที่ผ่านการอบรมอาชีพระยะสั้น ซึ่งได้จัดขึ้นระหว่าง ในระหว่างวันที่ 8 – 12 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา

สำหรับโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น เทศบาลเมืองกะทู้ ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมอาชีพระยะสั้น ควบคู่ไปกับการสืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมพื้นเมืองท้องถิ่น ซึ่งกิจกรรมตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีจะช่วยลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ และเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนในพื้นที่ ให้สามารถไปขยายผล เป็นอาชีพเสริมและอาชีพหลักได้ และส่งเสริมต่อยอดให้มีการรวมกลุ่มเป็นศูนย์การเรียนรู้และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างรายได้และชื่อเสียงให้กับกะทู้ต่อไป

error: Content is protected !!