ข่าวสังคม » มูลนิธิพัฒนาป่าตองช่วยเหลือชาวบ้านที่ถูกไฟไหม้

มูลนิธิพัฒนาป่าตองช่วยเหลือชาวบ้านที่ถูกไฟไหม้

13 มีนาคม 2022
176   0

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2565 นายปรีชาวุฒิ กี่สิ้น ผู้ก่อตั้งมูลนิธิพัฒนาป่าตอง ได้มอบหมายให้นางสาวผการัตน์ ตามชู ประธานมูลนิธิพัฒนาป่าตองและทีมงาน เป็นตัวแทน มอบเงินช่วยเหลือชาวบ้าน ที่บ้านโดนไฟไหม้ ในซอยคอกหมู ป่าตอง จำนวน 3 ครัวเรือน ซึ่งมอบเงินให้ครัวเรือนละ 10,000 บาท รวมทั้งสิ้น 30,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับชาวบ้านดังกล่าว

error: Content is protected !!