ข่าวรายวัน » สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดภูเก็ต ประจำวันที่ 14 มีนาคม 2565

สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดภูเก็ต ประจำวันที่ 14 มีนาคม 2565

14 มีนาคม 2022
160   0

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ = 405 ราย ➡️ ผู้ติดเชื้อ Sandbox = 12 ราย ➡️ ผู้ติดเชื้อT&G = 11 ราย ➡️ ผู้ติดเชื้อกลับบ้าน = 834 ราย ➡️ เสียชีวิต = 4 ราย

สรุปผู้ติดเชื้อทั้งหมด= 41,252 ราย แบ่งเป็น ➡️ ติดเชื้อภายในจังหวัด= 33,174 ราย ➡️ ผู้ติดเชื้อรับจาก ตจว = 3 ราย ➡️ ผู้ติดเชื้อตปท. = 8 ราย ➡️ ผู้ติดเชื้อ Sandbox = 6,176 ราย ➡️ ผู้ติดเชื้อT&G = 1,891 ราย ☠️ เสียชีวิต(สะสม) = 73 ราย 🛏 คงพยาบาล = 4,871 ราย

ผลตรวจ ATK -อ.เมือง 995 ราย พบ 532 ราย -อ.กะทู้ 61 ราย พบ 14 ราย -อ.ถลาง 19 ราย พบ 6 ราย

Community Isolate = 120 ราย

error: Content is protected !!