ข่าวรายวัน » สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดภูเก็ต ประจำวันที่ 17 มีนาคม 2565

สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดภูเก็ต ประจำวันที่ 17 มีนาคม 2565

17 มีนาคม 2022
159   0

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ = 357 ราย ผู้ติดเชื้อ Sandbox = 4 ราย ผู้ติดเชื้อT&G = 12 ราย ผู้ติดเชื้อกลับบ้าน = 575 ราย เสียชีวิต = 3 ราย

สรุปผู้ติดเชื้อทั้งหมด= 42,432 ราย แบ่งเป็น ติดเชื้อภายในจังหวัด= 34,286 ราย ผู้ติดเชื้อ Sandbox = 6,194 ราย ผู้ติดเชื้อT&G = 1,941 ราย เสียชีวิต(สะสม) = 76 ราย คงพยาบาล = 4,515 ราย

ผลตรวจ ATK เป็นบวก 645 ราย แบ่งเป็น อ.เมืองตรวจ 972 ราย พบ 607 ราย อ.กะทู้ตรวจ 12 ราย พบ 3 ราย และอ.ถลางตรวจ 60 ราย พบ 35 ราย และมีผู้อยู่ใน Community Isolate = 93 ราย

error: Content is protected !!