ข่าวสังคม » สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดภูเก็ต ประจำวันที่ 18 มีนาคม 2565

สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดภูเก็ต ประจำวันที่ 18 มีนาคม 2565

19 มีนาคม 2022
136   0ผู้ติดเชื้อรายใหม่ = 335 ราย ผู้ติดเชื้อ Sandbox = 0 ราย ผู้ติดเชื้อT&G = 12 ราย ผู้ติดเชื้อกลับบ้าน = 607 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต = 0 ราย

สรุปผู้ติดเชื้อทั้งหมด= 42,779 ราย แบ่งเป็น ติดเชื้อภายในจังหวัด= 34,621 ราย ผู้ติดเชื้อ Sandbox = 6,194 ราย ผู้ติดเชื้อT&G = 1,953 ราย เสียชีวิต(สะสม) = 76 ราย คงพยาบาล = 4,243 ราย

ผลตรวจ ATK เป็นบวก 722 ราย จากพื้นที่ อ.เมืองตรวจ 950 ราย พบ 521 ราย อ.กะทู้ตรวจ 67 ราย พบ 27 ราย อ.ถลางตรวจ 360 ราย พบ 174 ราย Community Isolate = 94 ราย

error: Content is protected !!