ข่าวสังคม » สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดภูเก็ต ประจำวันที่ วันที่ 19 มีนาคม 2565

สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดภูเก็ต ประจำวันที่ วันที่ 19 มีนาคม 2565

20 มีนาคม 2022
94   0

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ = 313 ราย ผู้ติดเชื้อ Sandbox = 1 ราย ผู้ติดเชื้อT&G = 18 ราย ผู้ติดเชื้อกลับบ้าน = 397 รายเสียชีวิต = 2 ราย

สรุปผู้ติดเชื้อทั้งหมด= 43,111 ราย แบ่งเป็น ติดเชื้อภายในจังหวัด= 34,934 ราย ผู้ติดเชื้อ Sandbox = 6,195 ราย ผู้ติดเชื้อT&G = 1,971 ราย เสียชีวิต(สะสม) = 78 ราย คงพยาบาล = 4,176 ราย

ผลตรวจ ATK เป็นบวก 181 ราย จากพื้นที่ อ.เมืองตรวจทั้งหมด 157 ราย พบ 134 ราย  อ.กะทู้ตรวจ 41 ราย พบ 14 ราย อ.ถลางตรวจ 39 ราย พบ 33 ราย และ Community Isolate = 86 ราย

error: Content is protected !!