ข่าวสังคม » ประชุมคณะกรรมการทีมปฎิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน

ประชุมคณะกรรมการทีมปฎิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน

22 มีนาคม 2022
164   0

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลราไวย์ อ.เมือง ภูเก็ต นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทีมปฎิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

โดยมีนายสำราญ ยุคุณธร ปลัดอำเภอประจำตำบลราไวย์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลราไวย์ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล และคณะกรรมการฯ ร่วมประชุม

เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 20 ครัวเรือน และแต่งตั้งคณะทำงานทีมพี่เลี้ยงตำบลราไวย์ เพื่อดูแลกลุ่มเป้าหมายจำนวน 268 ครัวเรือน ตามข้อมูลอำเภอเมืองภูเก็ต

error: Content is protected !!