ข่าวสังคม » อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการสถานีขนส่งทางน้ำอ่าวฉลอง ครั้งที่ 1/2565

อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการสถานีขนส่งทางน้ำอ่าวฉลอง ครั้งที่ 1/2565

22 มีนาคม 2022
159   0

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ที่ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการสถานีขนส่งทางน้ำอ่าวฉลอง ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายนิกร ปภากิจยศพัฒน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ นายณชพงศ์ ประนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

การประชุมในครั้งนี้ ได้รายงานความคืบหน้าโครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลองและท่าเทียบเรือสำราญกีฬาอ่าวฉลอง (ฉลองมารีน่า) ในการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 ได้แก่ โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารท่าเทียบเรือผู้โดยสารท่าเทียบท่องเที่ยวอ่าวฉลอง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสาทุ่นและโครงเหล็กยึดโยงหัวเสาทุ่นท่าเทียบเรือสำราญกีฬาอ่าวฉลอง (ฉลองมารีน่า) โครงการติดตั้งระบบบริหารจัดการท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง โครงการติดตั้งทุ่นท่าเทียบเรือ เพื่อการจัดระเบียบความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโป๊ะเหล็กท่าเทียบเรือสำราญกีฬาอ่าวฉลอง (ฉลองมารีน่า)

นอกจากนี้ อบจ.ภูเก็ต ได้จัดทำโครงการปรับปรุงซ่อมแชมโป๊ะเหล็กท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลองฝั่งด้านขวา บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เนื่องจากโป๊ะเหล็กฝั่งด้านขวาดังกล่าว มีอายุใช้งานมากกว่า 20 ปี แล้ว จึงชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก ประกอบกับเป็นโป๊ะเหล็กที่สร้างอยู่ในทะเลจึงชำรุดผุพังเร็วกว่าปกติ เพื่อควาปลอดภัยในการใช้งาน จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพใช้งานได้มีความปลอดภัย

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมได้พิจารณา เรื่องที่ 1 การจัดระเบียบรถจักรยานยนต์และรถจักรยานยนต์สามล้อพ่วงขึ้นสะพานท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง เรื่องที่ 2 การปรับอัตราค่าธรรมเนียมการจอดเรือท่าเทียบเรือสำราญกีฬาอ่าวฉลอง (ฉลองมารีน่า) เรื่องที่ 3 การกำหนดอัตราการจัดเก็บค่าน้ำจืดและกระแสไฟฟ้า เพื่อให้บริการกับเรือบริเวณท่าเทียบเรือสำราญกีฬาอ่าวฉลอง (ฉลองมารีน่า) เรื่องที่ 4 ห้ามผู้ประกอบการนำน้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิดขึ้นบนสะพานท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง เพื่อไปเติมให้กับเรือ เรื่องที่ 5 เอกชนขอเช่าพื้นที่บริเวณท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง เพื่อวางจำหน่ายสินค้า เรื่องที่ 6 การจัดระเบียบพื้นที่สำหรับจำหน่ายภาพถ่ายนักท่องเที่ยว และเรื่องที่ 7 การกำหนดอัตราเรียกเก็บค่าบำรุงสถานที่

error: Content is protected !!