ข่าวรายวัน » ไทยฮอนด้า จับมือ สพฐ. จัดโรงเรียนหัวแข็ง “ครู สร้าง ได้” ปีการศึกษา 64 เดินหน้ารณรงค์การใส่หมวกกันน็อก

ไทยฮอนด้า จับมือ สพฐ. จัดโรงเรียนหัวแข็ง “ครู สร้าง ได้” ปีการศึกษา 64 เดินหน้ารณรงค์การใส่หมวกกันน็อก

23 มีนาคม 2022
184   0

วันที่ 23 มีนาคม 2565 ที่ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าภูเก็ต ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ, เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ จ.ภูเก็ต และภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เปิดศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ภูเก็ต นำคุณครูจาก 26 โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในแบบบูรณาการความรู้เพื่อประยุกต์ใช้ ในโครงการ สังคมหัวแข็ง ปี 6 โรงเรียนหัวแข็ง “ครู สร้างได้”

โดยมีนายสมเกียรติ หงษ์เทศากร หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานบริหารทั่วไป บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด, นายพนัส บุญวัฒนสุนทร ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, พ.ต.ท.สุริศักดิ์ หลีวิจิตร สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรถลาง และนางภัทธนันท์ ตันติสิทธิพร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประถมศึกษาภูเก็ต, คณะครู เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับโครงการสังคมหัวแข็ง ปี 6 โรงเรียนหัวแข็ง “ครู สร้างได้” เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการปลูกจิตสำนึกให้คนไทยใส่หมวกกันน็อกจนเป็นนิสัย และลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุบนท้องถนนให้เหลือน้อยที่สุด โดยมีกฎ 3 ข้อ คือ ขี่ซ้อนเราใส่ ใกล้ไกลเราใส่ ใครไม่ใส่เราไม่ยอม วางเป้าหมายเพื่อให้เกิดการปฏิบัติจริง โดยใช้ความต่อเนื่องของกิจกรรม สร้างให้เกิดความยั่งยืนในอนาคตอย่างเป็นรูปธรรม

โดยเป็นการฝึกอบรมที่เน้นคุณครูเป็นหลัก เพื่อให้นำความรู้ ทักษะเพิ่มเติมที่หลากหลาย พร้อมทั้งอุปกรณ์และเครื่องมือที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับโรงเรียนและชุมชน มีกำหนดจัดขึ้น ณ ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยของฮอนด้า ทั้งหมด 4 แห่ง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, สมุทรปราการ, เชียงใหม่ และภูเก็ต ซึ่งปีนี้มีโรงเรียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 120 โรงเรียน

ในส่วนของสนามศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ภูเก็ต มีโรงเรียนตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งหมด 26 โรงเรียน ก่อนเริ่มงานได้มีการตรวจ ATK ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน พร้อมมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มงวด ซึ่งความพิเศษของสนามภูเก็ตนั้น ยังได้รับเกียรติจากคณะสื่อมวลชนในพื้นที่เข้าร่วมสังเกตการณ์และทำกิจกรรมพร้อมกับคุณครูจากโรงเรียนต่างๆ อีกด้วย เช่น การร่วมออกแบบแนวคิด

หรือกิจกรรมเพื่อรณรงค์ ให้นักท่องเที่ยวและคนในพื้นที่ใส่หมวกกันน็อกจนเป็นนิสัย เพื่อยกระดับความปลอดภัยของชาวจังหวัดภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ของเมืองไทย ผ่านแนวความคิด “พร้อม 3 ทำ 10” หมายถึง โรงเรียนมีความพร้อมใน 3 ด้าน และลงมือทำใน 10 สิ่ง และการสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพจากสื่อในพื้นที่ในรูปแบบบูรณาการที่นำไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต

อนึ่งจากการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา พบว่า เกิดการรณรงค์อย่างแพร่หลาย และเกิดกลไกขับเคลื่อนเพื่อสร้างความตระหนักถึงปัญหา รวมถึงมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ในหลายรูปแบบ และพบว่า กิจกรรมโรงเรียนหัวแข็ง “ครู สร้าง ได้” ที่จัดขึ้นในปีการศึกษา 2563 เป็นกิจกรรมที่มีผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจ สามารถเห็นผลได้จริง และสามารถทำให้ชุมชนเห็นความสำคัญของการสวมหมวกกันน็อกได้อย่างยั่งยืน โดยการขับเคลื่อนผ่านครูและโรงเรียนเป็นสำคัญ จึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรม ในปีการศึกษา 2564

โดยมุ่งเน้นการนำสารประโยชน์ และองค์ความรู้จากโรงเรียนที่ได้รับรางวัล “โรงเรียนหัวแข็งเหรียญทอง” ในปีการศึกษา 2563 มาต่อยอดและขยายผลสู่โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการฯ และได้รับทราบวิธีการแก้ไขปัญหาที่ตรงประเด็น ผ่านหลักเกณฑ์และแนวคิด คือ ผสานองค์ความรู้จากสื่อออนไลน์เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน ออกแบบขั้นตอนการมีส่วนร่วมของโรงเรียนให้เข้ากับบริบทของการจัดการศึกษา ณ ปัจจุบัน มุ่งเน้นการลงมือปฏิบัติอย่างเห็นผล ตลอดจนลดขั้นตอนโดยจัดให้มีทีมงานพี่เลี้ยงดูแลและเก็บสถิติตลอดโครงการ

error: Content is protected !!