ข่าวรายวัน » อบจ.ภูเก็ต จัดวางปะการังเทียมเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเล จ.ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดวางปะการังเทียมเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเล จ.ภูเก็ต

29 มีนาคม 2022
173   0

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 ที่เรือบรรทุกแท่งปะการังเทียม อ่าวบางเทา ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานพิธีเปิดการจัดวางปะการังเทียม โครงการจัดสร้างปะการังเทียมเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเลจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายทิวัตถ์ สีดอกบบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและสอบต.เชิงทะเลให้การต้อนรับ

ทั้งนี้นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “อบจ.ภูเก็ต ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นแหล่งอาหารและที่มาของรายได้ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม หาดทรายสวย น้ำทะเลใส อีกทั้งแนวปะการังที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยแหล่งเพาะพันธุ์ตัวอ่อนของสัตว์น้ำนานาชนิดที่เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม การใช้ประโยชน์จากแหล่งทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตที่ผ่านมา ยังขาดการจัดการควบคุม และวางแผนการใช้ประโยชน์ทางธรรมชาติอย่างสมดุล จนส่งผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทำให้แนวปะการังเริ่มมีสภาพเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2552 อบจ.ภูเก็ต ได้ตั้งงบประมาณและดำเนินการจัดสร้างปะการังเทียม พร้อมจัดวางในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ จานวน 1,310 แท่ง ปี พ.ศ.2553 ดำเนินการจัดสร้างปะการังเทียม วางในพื้นที่อ่าวบางเทาและอ่าวกมลา จานวน 1,630 แท่ง และในปีงบประมาณ 2554 ดำเนินการจัดสร้างแท่งคอนกรีตปะการังเทียม จานวน 1,880 แท่ง จัดวางในเขตพื้นที่ อ่าวกะตะ-กะรน รวมทั้งสิ้นจานวน 4,820 แท่ง ที่ได้ดำเนินการจัดวางเรียบร้อยแล้ว และ อบจ.ภูเก็ต ได้ติดตามผลการจัดวางปะการังเทียมในพื้นที่อุทยานสิรินาถ (หาดในยาง) เวลานาน 2 ปี พบว่ามีการเกาะตัวอ่อนของปะการัง กัลปังหา และมีฝูงปลาหลายชนิดเข้ามาอาศัยเป็นจานวนมาก

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  อบจ.ภูเก็ต ได้ดำเนินโครงการจัดสร้างปะการังเทียมเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเลจังหวัดภูเก็ต เพื่อจัดวางปะการังเทียมเพิ่มเติมในพื้นที่อ่าวบางเทา – อ่าวกมลา จำนวน 1,200 แท่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูแนวปะการังที่เสื่อมโทรม ฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเล เพิ่มแหล่งผลิตสัตว์น้ำ เพื่อเป็นแหล่งประกอบอาชีพประมง สร้างเสริมความมั่นคงทางด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต”

ด้านนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า “แนวคิดในการจัดสร้างปะการังเทียมเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง ทะเลจังหวัดภูเก็ต ถือว่าเป็นการเริ่มต้นในการฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยว แหล่งทำการประมง และเป็นอีกแนวทางที่จะช่วยยืดระยะเวลาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นำไปสู่การรักษาความสมดุลทางธรรมชาติและได้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลที่ยั่งยืน ทั้งนี้ มีความเชื่อมั่นว่าการจัดวางปะการังเทียมในครั้งนี้จะสร้างประโยชน์ให้กับประชาชน สร้างความมั่นคง และหลักประกันในด้านความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ และสังคมของชุมชนในจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งเป็นการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งให้เกิดความยั่งยืนได้เป็นอย่างดี”

error: Content is protected !!