ข่าวสังคม » เตรียมความพร้อมในการรองรับอากาศยานช่วงสงกรานต์

เตรียมความพร้อมในการรองรับอากาศยานช่วงสงกรานต์

30 มีนาคม 2022
163   0

วันที่ 30 มีนาคม 2565 นายมนต์ชัย ตะโหนด ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (ผภก.) พร้อมด้วย ผู้บริหาร และพนักงานฝ่ายบำรุงรักษา ท่าอากาศยานภูเก็ต (ฝบร.ทภก.), ฝ่ายปฏิบัติการเขตการบิน ท่าอากาศยานภูเก็ต (ฝปข.ทภก.) และฝ่ายมาตรฐานท่าอากาศยานและอาชีวอนามัย ท่าอากาศยานภูเก็ต (ฝมอ.ทภก.)

ลงพื้นที่ตรวจทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดอากาศยาน รวมถึงสะพานเทียบเครื่องบินและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับอากาศยานจำนวนมากที่เดินทางมายังจังหวัดภูเก็ตในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารที่ใช้บริการ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต “ปลอดภัยคือมาตรฐาน บริการคือหัวใจ”

error: Content is protected !!