ข่าวสังคม » ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีช่วงเดือนรอมฎอน ประจำปี 2565 ตำบลราไวย์

ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีช่วงเดือนรอมฎอน ประจำปี 2565 ตำบลราไวย์

5 เมษายน 2022
163   0

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 ที่มัสยิดนูรุดดีนียะฮ์ บ้านบางคณฑี ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง ภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีช่วงเดือนรอมฎอน ประจำปี 2565 โดยการมอบอินทผลัมแก่มัสยิดต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วม ซึ่งมีนายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำศาสนา และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลราไวย์ ให้การต้อนรับ เพื่อสนับสนุนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวมุสลิมในพื้นที่

นางสุณิสา โกศินานนท์ รักษาราชการแทนวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ได้กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ตลอดถึงมีประชากรที่อาศัยอยู่รวมกันหลายเชื้อชาติ ศาสนา ทั้งพุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์-ฮินดู และซิกข์ ที่อยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติสุขเสมอมา แต่ละศาสนามีวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีที่แตกต่างและสามารถผสมผสานกันได้ด้วยดี มีอัธยาศัยไมตรีจิตด้วยดีตลอดมา ซึ่งในช่วงเดือนรอมฎอน ระหว่างวันที่ 3 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2565 ในปีนี้ จังหวัดภูเก็ต โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ได้กำหนดจัดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีช่วงเดือนรอมฎอน เพื่อเยี่ยมเยียนพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่อาศัยในจังหวัดภูเก็ต

การถือศีลอดในช่วงเดือนรอมฎอน ของอิสลามิกชน พี่น้องชาวไทยมุสลิม นับว่าเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความรัก ความเมตตา ต่อมวลมนุษยชาติ มีคำกล่าวที่สำคัญว่า จงมองไปยังคนยากจนและขัดสน และตอบสนองในความต้องการของพวกเขา ดังนั้น การถือศีลอดไม่เพียงแต่เป็นการละเว้นจากการรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม เท่านั้น แต่สิ่งที่พึงปฏิบัติในเดือนรอมฎอนอันทรงเกียรตินี้ คือ การงดเว้นจากการทำบาป นั่นเอง

นายณรงค์ กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ต มีชาวมุสลิมที่อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ มานานหลายร้อยปี และมีวิถีวัฒนธรรมประเพณีที่มั่นคงมายาวนาน โดยเฉพาะการถือศีลอดในช่วงเดือนรอมฎอน ที่มีการปฏิบัติกันในทุกพื้นที่ของจังหวัด ผมขอชื่นชมและร่วมเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวไทยมุสลิมทุกท่านที่ได้ปฏิบัติศาสนกิจในช่วงเดือนรอมฎอนนี้มาอย่างเคร่งครัด และใช้โอกาสนี้อำนวยอวยพร ขอให้พระองค์อัลเลาะฮ์คุ้มครอง ให้ทุกท่านมีความสุข สุขภาพแข็งแรง ปราศจากทุกข์ และขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุน หน่วยงาน/องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำให้กิจกรรมประเพณีถือศีลอดในช่วงรอมฎอน ประสบความสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

error: Content is protected !!