ข่าวรายวัน » รองนายก อบจ.ภูเก็ต พบปะผู้ปกครองนักเรียน ร.ร.อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502)

รองนายก อบจ.ภูเก็ต พบปะผู้ปกครองนักเรียน ร.ร.อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502)

10 เมษายน 2022
145   0

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2565 นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมพบปะผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) โดยมี นายอับดุลกอเด็ร โกบยาหยัง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ. นางสาวปาลีรัฐ มานะเลิศ ผู้อำนวยการสถานศึกษา นางสุนทรี เกิดสิน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมคณะครู และผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) เข้าร่วมการประชุม

ด้วยโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) กำหนดรับนักเรียนเข้าเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้มีการประชุมผู้ปกครอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนได้เข้าใจนโยบายของสถานศึกษา และรูปแบบการจัดการเรียนการสอน การเข้าใจถึงกฎ ระเบียบ ตลอดจนการดูแลนักเรียนของทางโรงเรียน รวมถึงการเปิดโอกาสพบปะกับครูที่ปรึกษาและรับทราบข้อมูลแนวทางในการดูแลร่วมกัน เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

error: Content is protected !!