ข่าวสังคม » สภาองค์กรชุมชนเทศบาลเมืองป่าตองต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น

สภาองค์กรชุมชนเทศบาลเมืองป่าตองต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น

12 เมษายน 2022
160   0

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 ที่ อาคารชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองป่าตอง นายกิตติสัณห์ คุรุ รองนายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง เป็นประธานเปิดการประชุมสภาองค์กรชุมชนเทศบาลเมืองป่าตอง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ซึ่งมีนายปรีชาวุฒิ กี่สิ้น เป็นประธานสภาองค์กรชุมชนเทศบาลเมืองป่าตอง โดยมี มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้นายปรีชาวุฒิ กี่สิ้น ประธานสภาองค์กรชุมชนเทศบาลเมืองป่าตอง ได้กล่าวเพื่อทำความเข้าและจัดตั้งคณะทำงานการป้องกันและต่อต้านทุจริตคอรัปชั่นของสภาองค์กรชุมชนฯ

error: Content is protected !!