ข่าวสังคม » อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์พืชสมุนไพรหายาก เครือข่าย ทสม. จังหวัดภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์พืชสมุนไพรหายาก เครือข่าย ทสม. จังหวัดภูเก็ต

20 มิถุนายน 2022
118   0

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ชุมชนธารทอง 5 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์พืชสมุนไพรหายาก ภายใต้กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายสมยศ วิจักขณาวุธ รองนายกเทศมนตรีตำบลวิชิต เป็นประธานเปิดงาน

และมีนายปรีชาพัฒน์ ขรรค์วิไลกุล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ในฐานะประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงาน และมีเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะครูและนักเรียนโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน เจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลวิชิต และเครือข่าย ทสม.จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม จำนวน 50 คน

กิจกรรมอนุรักษ์พืชสมุนไพรหายาก ภายใต้กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จังหวัดภูเก็ต เป็นการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต และเครือข่าย ทสม. จังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนเห็นคุณค่าและประโยชน์ของพืชสมุนไพร สามารถใช้ประโยชน์สมุนไพรได้อย่างถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมพืชสมุนไพรของชุมชนไว้ใช้ประโยชน์ด้านการรักษาโรค

ร่วมถึงการศึกษา เรียนรู้ เผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักและอนุรักษ์ไว้ซึ่งพันธุกรรมพืชสมุนไพรหายาก พร้อมทั้งเสริมสร้างความสามัคคีให้กับทุกภาคส่วน บำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน สร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน ซึ่งการจัดกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ มีการปลูกพืชสมุนไพรหายาก จำนวน 8 ชนิด ได้แก่ ฟ้าทะลายโจร รางจืด หญ้าหนวดแมว ย่านาง บอระเพ็ดเพชรสังฆาต ทองพันชั่ง และเสลดพังพอน

error: Content is protected !!