ข่าวสังคม » ท่าอากาศยานภูเก็ตจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนในวันรักต้นไม้

ท่าอากาศยานภูเก็ตจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนในวันรักต้นไม้

20 กรกฎาคม 2022
128   0

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ที่บ้านบางดุก ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นายมนต์ชัย ตะโหนด ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (ผภก.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เนื่องในโอกาสวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2565

โดยมี ผู้บริหาร พนักงานท่าอากาศยานภูเก็ต, นายวุฒิพงศ์ ภริงคาร ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดภูเก็ต, นายวุฒิศักดิ์ สิงฆาฬะ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว, นายบุญไพศาล บุญสพ  ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหมากปรก หมู่ที่ 1 และชาวบ้านในพื้นที่

ได้ร่วมกันปลูกป่าชายเลนจำนวน 500 ต้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้คนไทย มีความตระหนักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหน้าที่ของทุกคนไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่ง เนื่องจากป่าชายเลนเป็นแหล่งเพาะฟัก และอนุรักษ์สัตว์น้ำที่สำคัญ

และจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยคลื่นสึนามิเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ย่อมเป็นที่ประจักษ์แก่ทุกคนถึงคุณประโยชน์ของป่าชายเลน ที่เป็นเสมือนป้อมปราการธรรมชาติในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินให้รอดพ้นจากภัยธรรมชาติ หรือเกิดความสูญเสียต่อชุมชนน้อยที่สุด

error: Content is protected !!