บทความ » บทความวิชาการ อุทาหรณ์คดีปกครอง ::

บทความวิชาการ อุทาหรณ์คดีปกครอง ::

20 กรกฎาคม 2022
265   0

เรื่อง  เรียกเงินผู้ประสบภัยร้อยละ 5 : ต้องมาพ้นจากตำแหน่ง เพราะแพ้ภัยตัวเอง

ถาม  ผู้ใหญ่บ้าน (ผู้ฟ้องคดี) ถูกผู้ว่าราชการจังหวัดออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ใหญ่บ้านและมีคำสั่งไล่ออก ในกรณีที่ถูกประชาชนร้องเรียนว่าเรียกรับเงินจากเกษตรกรที่ได้รับเงินชดเชยความเสียหาย และคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่นายอำเภอแต่งตั้งก็เห็นว่ามีมูลอันควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง…กรณีนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงหรือไม่ ?

ตอบ  พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ฯ ไม่ได้บัญญัติอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยผู้ใหญ่บ้านไว้อย่างชัดเจน แต่ได้บัญญัติให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดในการลงโทษผู้ใหญ่บ้านได้ทุกสถาน จึงเห็นว่ากฎหมายมีเจตนารมณ์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจสั่งลงโทษหากเป็นการกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงซึ่งมีโทษปลดออก ไล่ออก ดังนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในจังหวัดก็สมควรเป็นผู้มีอำนาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ใหญ่บ้าน อีกทั้ง พยานบุคคลฝ่ายที่กล่าวหาก็ให้ถ้อยคำสอดคล้องกัน และผู้ฟ้องคดีก็มีพฤติการณ์และไม่มีหลักฐานหรือพยานบุคคลยืนยันคำให้การแก้ข้อกล่าวหาดังกล่าว ดังนั้น คำสั่งลงโทษไล่ออกจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

อ่านเพิ่มเติม คลิก https://bit.ly/3P7kqo1

:: สำนักงานศาลปกครอง ::

error: Content is protected !!