ข่าวสังคม » การดำเนินการตามมติครม 5 กรกฎาคม 65

การดำเนินการตามมติครม 5 กรกฎาคม 65

16 สิงหาคม 2022
152   0

ผ่านระบบอนุญาตทำงานคนต่างด้าวอิเล็กทรอนิกส์ 4 สัญชาติ ( กัมพูชา ลาว เมียนมาร์และเวียดนาม)


error: Content is protected !!