ข่าวสังคม » อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่สำรวจปัญหาความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ร.ร. อบจ.เมืองภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่สำรวจปัญหาความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ร.ร. อบจ.เมืองภูเก็ต

18 สิงหาคม 2022
165   0

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ที่โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง พร้อมด้วยนายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายสุทธิรักษ์ ศรีจาด คณะทำงานนโยบายด้านสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต นายอับดุลกอเด็ร โกบยาหยัง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่กองการศึกษาฯ และเจ้าหน้าที่สำนักช่าง ร่วมลงพื้นที่สำรวจปัญหาความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัด

ด้วยกองการศึกษาฯ จะจัดทำแผนงานเพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัด และเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน จึงกำหนดการลงพื้นที่เพื่อสำรวจปัญหาความต้องการ และเห็นสภาพจริงของโรงเรียนในสังกัดทั้ง 5 แห่ง เพื่อให้การวางแผนปรับปรุง ซ่อมแชมและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

error: Content is protected !!