ข่าวสังคม » รพ.กรุงเทพจัด Workshop สุขภาพการนอนหลับที่ดี (Power of sleep)

รพ.กรุงเทพจัด Workshop สุขภาพการนอนหลับที่ดี (Power of sleep)

30 สิงหาคม 2022
157   0

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จัดกิจกรรม Workshop ภายใต้ชื่อ สุขภาพการนอนหลับที่ดี (Power of sleep) เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องความสำคัญของการนอนและโรคที่เกิดจากการนอนที่ไม่มีคุณภาพ อาจส่งผลร้ายแรงถึงขั้นเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้

นอกจากนี้ภายในงานมีการให้ความรู้เรื่องการตรวจคุณภาพการนอนทางห้องปฏิบัติการ (Sleep Test) การตรวจการนอนหลับเบื้องต้น (Screening Test) และนาฬิกาตรวจภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ (WatchPAT) ซึ่งมีผลแม่นยำ สะดวก ภายใต้การดูแลโดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการนอน

error: Content is protected !!