ข่าวสังคม » “ชมรมไลฟ์การ์ดภูเก็ต” เดินหน้าเสริมความรู้การทำ CPR ให้กับนักเรียนในโรงเรียน

“ชมรมไลฟ์การ์ดภูเก็ต” เดินหน้าเสริมความรู้การทำ CPR ให้กับนักเรียนในโรงเรียน

24 กันยายน 2022
214   0

กลุ่มอาสาสมัครชมรมไลฟ์การ์ดภูเก็ต นำโดยนางวิธัญญา เชื้อญวน รองประธานฯ ร่วมกันสอนวิธีการช่วยเหลือผู้ประกอบเหตุฉุกเฉินเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพ ( CPR) เพื่อรอการช่วยเหลือ ให้กับลูกเสือและเนตรนารี ซึ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี 5 และ 6 ของโรงเรียนบ้านฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต จำนวน 75 คน ซึ่งเกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ “เอื้อมมือไปหาทุกโรงเรียน” และเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาลูกเสือเนตรนารี

ด้วยเชื่อว่าหากทุกคนมีพื้นฐานการช่วยชีวิตหรือการทำ CPR อย่างถูกต้องจะทำให้สามารถช่วยชีวิตผู้หมดสติจากอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดหรือการจมน้ำได้  โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน ดังจะเห็นได้จากข่าวการที่มีเยาวชนชายเข้าช่วยเหลือนักเรียนหญิงที่จมน้ำด้วยการทำ CPR อย่างถูกต้อง เพราะการช่วยชีวิตผู้อื่นในเบื้องต้นในระหว่างรอการช่วยเหลือจากแพทย์ทุกคนสามารถทำได้หากรู้วิธีที่ถูกต้อง

นางสุพรรณี หนูรุ่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉลอง กล่าวว่า การเรียนรู้ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสาระวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา โดยเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อเด็กๆ สามารถนำไปใช้ ในชีวิตประจำวันได้  โดยเฉพาะการเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ตรง รวมทั้งยังมีอุปกรณ์ในการฝึกปฎิบัติพร้อม เนื่องจากเป็นทักษะพื้นฐานของการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพราะนอกจากช่วยเหลือตัวเองได้แล้วยังสามารถช่วยเหลือเพื่อนหรือกรณีที่ไม่ประสบเหตุที่ไม่คาดคิดได้

เนื่องจากภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เป็นเกาะ ซึ่งเด็ก อาจจะมีโอกาสพบผู้ประสบเหตุก็สามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือได้ เนื่องจากอุบัติเหตุมักเกิดได้อย่างที่ไม่คาดคิด ยกตัวอย่างกรณีที่มีนักเรียนจมน้ำและได้รับการ CPR จนปลอดภัย ดังนั้นจากการเรียนรู้ดังกล่าวจะทำให้เด็กๆ มีทักษะ หรือบางคนอาจได้แรงบันดาลใจจากข่าวที่เกิดขึ้น

ทางด้าน นางวิธัญญา เชื้อญวน รองประธานชมรมฯ กล่าวว่า การทำกิจกรรมดังกล่าวถือว่ามีประโยชน์อย่างมาก เพราะเด็กๆ  จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการช่วยชีวิตเบื้องต้นที่ถูกต้อง โดยเฉพาะการได้มีโอกาสฝึกสัมผัสกับหุ่นจะทำให้เขารู้ว่า เมื่อพบเหตุคนที่เกิดอุบัติจะต้องทำอย่างไร แต่จริงๆ แล้ววิชาดังกล่าวมีการบรรจุไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนอยู่แล้วแต่เป็นวิชาเลือก แต่หากแต่ละโรงเรียนเลือกจะบรรจุไว้ในวิชาลูกเสือเนตรนารีหรือยุวกาชาด ก็สามารถทำได้ หรือจะบรรจุไว้ในหลักสูตรเต็มรูปแบบก็สามารถทำได้ หรือที่เรียกว่าวิชาไลฟ์เซฟวิ่ง

ซึ่งในส่วนของชมรมฯ พร้อมที่จะเข้าไปสนับสนุนและเป็นวิทยากร  เนื่องจากในโรงเรียนต่างๆ จะไม่มีตัวหุ่นสำหรับการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เด็กๆ ได้มีทักษะที่ถูกต้อง เพราะในหลายประเทศก็มีการเรียนการสอนหลักสูตรนี้อยู่แล้ว เช่น ออสเตรเลีย เป็นต้น หากเด็กมีทักษะพื้นฐานก็สามารถนำไปใช้ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินได้

error: Content is protected !!