ข่าวสังคม » บวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยรอบสนามบินภูเก็ต

บวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยรอบสนามบินภูเก็ต

6 ตุลาคม 2022
172   0

เมื่อวันที่  6 ตุลาคม 2565 ที่ท่าอากาศยานภูเก็ต นายมนต์ชัย ตะโหนด ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (ผภก.), นางกัลยรัตน์ สุทธิพัฒนกิจ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต สายสนับสนุนธุรกิจ (รภก.(สธ.)) และ นายมนัส โสธารัตน์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ตสายปฏิบัติการและบำรุงรักษา (รภก.(ปร.)) นำคณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ท่าอากาศยานภูเก็ต

ทำพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระภูมิ เจ้าที่ ที่เคารพบูชา บริเวณโดยรอบ ท่าอากาศยานภูเก็ต และพิธีทางศาสนาอิสลาม เนื่องในวาระครบรอบ 34 ปี การดำเนินงานท่าอากาศยานภูเก็ต ซึ่งตรงกับวันที่ 8 ตุลาคม ของทุกปี เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นขวัญกำลังใจแก่พนักงาน/ลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงาน

error: Content is protected !!