ข่าวสังคม » รพ.วชิระภูเก็ตจัดงานวันการดูแลแบบประคับประคองสากล ประจำปี 2565

รพ.วชิระภูเก็ตจัดงานวันการดูแลแบบประคับประคองสากล ประจำปี 2565

6 ตุลาคม 2022
223   0

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 6 อาคารบ้านคุณพุ่ม รพ.วชิระภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม วันการดูแลแบบประคับประคองสากล ประจำปี 2565 (World Hospice and Palliative Care Day 2022) โดยมีพญ.ศุภลักษณ์ ละอองเพชร รองผู้อำนวยการรพ.วชิระภูเก็ต พว.สุพัตรา ธรรมธิษฐาน รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล พญ.บุษยา สันติศานติ์ หัวหน้าศูนย์ใจรักษ์ รพ.วชิระ ภูเก็ต ให้การต้อนรับ

พว.สุพัตรา ธรรมธิษฐาน รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล ได้กล่าวรายงาน ด้วยวันที่ 8 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันการดูแลแบบประคับประคองสากล ประจำปี 2565 (World Hospice and Palliative Care Day 2022) เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลแบบประคับประคอง สนับสนุนการพัฒนาบริการสุขภาพด้วย Hospice และเพิ่มการเข้าถึงการดูแลแบบประคับประคองทั่วโลก

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดี แม้ในช่วงสุดท้ายของชีวิต  และในปีนี้มีการรณรงค์ ภายใต้แนวคิด  “Healing Hearts & Communities” โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “สุขใจที่ได้ให้ ภูมิใจที่ได้ทำ” ต่อด้วยการบรรยายพิเศษเรื่อง “อยู่ดีมีความสุขในระยะสุดท้ายด้วยกัญชาทางการแพทย์” โดย พญ.บุษยา สันติศานติ์ (หัวหน้าศูนย์ใจรักษ์ รพ.วชิระภูเก็ต)

จากนั้นเป็นการเสวนาเรื่อง “ประสบการณ์อยู่ดีและตายดี” โดยวิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์และแรงบันดาลใจ คุณอรุณชัย นิติสุพรรัตน์ คุณพชรวรรณ รุ่งแสงอโณทัย และคุณบังอร จิรายุส ประธานชมรมจิตอาสา จิตสงบ ใจสว่าง ภาคบ่ายมีกิจกรรมการทำ Workshop หัวข้อ การวางแผนการดูแลล่วงหน้าและพินัยกรรมชีวิต โดยกลุ่ม Peaceful Death ซึ่งมีบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในจังหวัดภูเก็ต โรงพยาบาลเครือข่ายในจังหวัดอันดามัน และประชาชนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม

error: Content is protected !!