ข่าวสังคม » รพ.วชิระภูเก็ต ร่วมกับ ชมรมพยาบาล จัด “ล้านเต้า เราห่วงใย”

รพ.วชิระภูเก็ต ร่วมกับ ชมรมพยาบาล จัด “ล้านเต้า เราห่วงใย”

8 ตุลาคม 2022
269   0

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 6 อาคารบ้านคุณพุ่ม รพ.วชิระภูเก็ต นพ.เลอศักดิ์ ลีนะนิธิกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านทุติยภูมิและตติยภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการ “ล้านเต้า เราห่วงใย”  ซึ่งมูลนิธิกาญจนบารมี ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต, ชมรมพยาบาลจังหวัดภูเก็ต และ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ร่วมกันจัดขึ้น

ทั้งนี้ พว.สุพัตรา ธรรมธิษฐาน ประธานชมรมพยาบาลจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การให้ความรู้และสาธิตวิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ตรวจคัดกรองในสตรีกลุ่มอายุ 30-70 ปี และแนะนำการใช้ BSE (Breast Self examination) Application ของมูลนิธิถันยรักษ์ฯ ร่วมกับกรมอนามัย ให้ประชาชนได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการคัดกรองและค้นหาเชิงรุก เพื่อจะได้ให้ผู้ป่วยหรือกลุ่มเสี่ยงได้รับการรักษาในระยะเวลาที่เหมาะสมและปลอดภัย

อีกทั้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จาก…วันพยาบาลสากล สู่ วันพยาบาลแห่งชาติ (12 พ.ค. – 21 ต.ค. 2565) และ เป็นการเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญมายุ 70 พรรษา

error: Content is protected !!