ข่าวสังคม » โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต จัดกิจกรรม “สัปดาห์แห่งการฟื้นฟูจิตวิญญาณ”

โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต จัดกิจกรรม “สัปดาห์แห่งการฟื้นฟูจิตวิญญาณ”

8 ตุลาคม 2022
167   0

ในระหว่างวันที่ 26 – 30 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมนมัสการโรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต นายณัฐพล พัชรวังสกุล หัวหน้าแผนกศาสนกิจโรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต จัดกิจกรรม “สัปดาห์แห่งการฟื้นฟูจิตวิญญาณ” ใน ธีม “I WILL GO ฉันจะไป” ร่วมกับ สำนักงานสหมิชชั่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEUM)และโฮปทีวีเซาท์อีสต์เอเชีย สนับสนุนการถ่ายทอดสดและบันทึกภาพตลอดงาน

ในกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติวิทยากรบรรยายด้วยกันทั้งหมด 5 ท่าน ดังนี้

• ศจ.อภินันท์  กำธรพิทักษ์ โฮปชาแนล  (Hope Channel)  สำนักงานสหมิชชั่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEUM)

• ศจ.สมชัย ชื่นจิตร  ประธานสำนักงานสหมิชชั่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEUM) 

• ศจ.อธิคม ศรีรัตนประภาส  ผู้อำนวยการกลุ่มโรงพยาบาลมิชชั่นกรุงเทพฯ-ภูเก็ต 

• ศจ.นิพิฐพนธ์  พงศ์ทีฆทัศน์ เลขาธิการฝ่ายศาสนาจารย์ สำนักงานสหมิชชั่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEUM)

• ศจ.คงกฤช  อิ่มกมล หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานมิชชั่นแห่งประเทศไทย

โดยบรรยายให้กับแพทย์ พยาบาล และ เจ้าหน้าที่รพ.มิชชั่นภูเก็ต ตลอดจนผู้ที่สนใจเข้ารับฟังทุกท่าน บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักของพระเจ้า

error: Content is protected !!