ข่าวสังคม » ปภ.เขต18 สาธิตกู้ภัยทางน้ำและสาธิตการดับเพลิงบนอาคารสูง สร้างความเชื่อมั่น

ปภ.เขต18 สาธิตกู้ภัยทางน้ำและสาธิตการดับเพลิงบนอาคารสูง สร้างความเชื่อมั่น

7 ธันวาคม 2022
118   0

ที่บริเวณขุมน้ำหน้าศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฎ ภูเก็ต ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18  ทำการสาธิตการช่วยเหลือกู้ภัยทางน้ำ การดับเพลิงบนอาคารสูง และการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย และการสาธิตอื่นๆ ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ในโอกาสนำอุปกรณ์กู้ภัย ประกอบด้วย เรืออุปกรณ์ช่วยเหลือกู้ภัยทางน้ำ ได้แก่ เรือ RESCUE1, เจ็ตสกี และเรือยาง

รวมถึงการใช้อุปกรณ์สำหรับอาคารสูง ได้แก่ รถบันไดน้ำหอสูง 4 เมตร รถสูบน้ำระยะไกล และรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย เข้าร่วมจัดแสดงในกิจกรรม โครงการถอดบทเรียนและวางแนวทางแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ อุทกภัย และดินสไลด์แบบบูรณาการ ภายใต้แผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัดในพื้นที่จังหวัด

เพื่อยืนยันความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติต่างๆ และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งทางน้ำและทางบก ในพื้นที่ 5 จังหวัดอันดามัน  ตลอดจนเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนในพื้นที่ และเป็นการฝึกซ้อมความชำนาญของเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมในการออกให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุหรือภัยต่าง ๆ ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผ้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนส่วนราชการ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชน ร่วมชมการสาธิตด้วย

นายสุเมธ  กุลฤทธิ์  พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการฝึกทางน้ำ ว่า ก่อนการช่วยเหลือทางเจ้าหน้าที่จะทำการประเมินสภาพพื้นที่ก่อนว่า เป็นอย่างไร เพื่อจะได้วางแผนในการเข้าช่วยเหลือได้อย่างถูกต้อง มีความปลอดภัยทั้งในส่วนของผู้ที่เข้าทำการช่วยเหลือและผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือ  โดยทุกสิ่งทุกอย่างต้องเรียนรู้ ก่อนการเข้าช่วยเหลือ

เพราะหากช่วยเหลือผิดวิธี จะทำให้คนที่เกิดอุบัติเหตุจากที่ได้รับความบาดเจ็บเล็กน้อยก็อาจจะทำให้บาดเจ็บมากขึ้นกว่าเดิม เมื่อเจอเหตุไม่ว่าจะสถานการณ์แบบไหน อันดับแรก เราต้องประเมินสถานการณ์ว่า เป็นภัยระดับไหน สามารถช่วยเหลือได้หรือไม่ หากว่าช่วยเหลือไม่ได้ จำเป็นต้องประสาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อได้ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้ทันท่วงที และเกิดผลดีกับทุกฝ่าย

error: Content is protected !!