ข่าวสังคม » กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวิชิต ประจำปีการศึกษา 2565

กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวิชิต ประจำปีการศึกษา 2565

24 ธันวาคม 2022
127   0

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ที่เวทีกลางสวนศรีภูวนาถ หมู่ที่ 1 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ตนายสมยศ วิจักขณาวุธ รองนายกเทศมนตรีตำบลวิชิต เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวิชิต ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งจัดโดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวิชิต

โดยมีนายสสมศักดิ์ บุญแก้ว ประธานคณะกรรมการศึกษา เทศบาลตำบลวิชิต คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ตำบลวิชิต ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวิชิต ศูนย์ที่ 1 และศูนย์ที่ 2 เข้าร่วม

สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวิชิต จัดขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างและสนับสนุนให้เด็กได้เล่นกีฬา เป็นการพัฒนาสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรง ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ ทักษะชีวิต ให้เด็กๆได้เรียนรู้กับประโยคที่ว่า “รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย” และมีน้ำใจนักกีฬา พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมของเด็กๆนักเรียน คณะครูและผู้ปกครองได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีอีกด้วย

การแข่งขันกีฬา ได้แบ่งออกเป็น 8 สี และจัดขบวนพาเหรดเคลื่อนจากบริเวณซอยวิสุทธิ์สิริ มายังสวนศรีภูวนาถสถานที่จัดการแข่งขันกีฬา บรรยากาศการเดินขบวนเป็นไปด้วยความน่ารักของเด็กๆและผู้ปกครอง ชุดการแสดงพิธีเปิด ได้ชมความสามารถด้านการเล่นฮูล่าฮูปประกอบเพลง โดยเด็กๆ นักเรียนโรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน

โดยมีการแข่งขันกีฬาฮูล่าฮูปลอดห่วงคู่พิเศษ ระหว่างคุณครูและผู้ปกครอง ส่วนการแข่งขันกีฬามี 9 ชนิด ประกอบด้วย วิ่งผลัดกางเกงใน ซุปเปอร์แมน วิ่งผลัดลูกโป่ง อุ้มน้องส่งเมือง แตะบอลเข้าประตู เดินตัวหนอน วิ่งเก็บบอล และวิ่งผลัดตักลูกปิงปอง โดยมีเด็กๆและผู้ปกครองร่วมกันแข่งขันกีฬา พร้อมส่งเสียงเชียร์ให้กำลังใจตลอดการแข่งขัน

error: Content is protected !!