ข่าวสังคม » พิธีฉลองตราตั้ง พัดยศ เจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตร เป็นเจ้าคณะตำบลชั้นโท

พิธีฉลองตราตั้ง พัดยศ เจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตร เป็นเจ้าคณะตำบลชั้นโท

7 มกราคม 2023
128   0

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 ที่วัดเทพนิมิตร หมู่ที่ 1 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต พระครูเมตตาภิรม เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ และนายไพโรจน์ ศรีละมุล นายอำเภอเมืองภูเก็ต เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส ในพิธีฉลองตราตั้ง พัดยศ เจ้าคณะตำบลชั้นโท พระครูกิตติญาณโกวิท (อมรศักดิ์ อธิมุตฺโต รักษาราษฎร์) เจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตร ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลตลาดเหนือ

โดยมีนายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต พร้อมด้วยนายสมยศ วิจักขณาวุธ รองนายกเทศมนตรีตำบลวิชิต นายนิมิตร เอกวาวิช ประธานสภาเทศบาลตำบลวิชิต สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลวิชิต พร้อมด้วยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ และคณะพุทธบริษัทร่วมพิธี

error: Content is protected !!