ข่าวสังคม » ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลวิชิต

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลวิชิต

13 มกราคม 2023
191   0

เทศบาลตำบลวิชิต ขอเชิญประชาชนในพื้นที่ตำบลวิชิต เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 14.00น. ณ บริเวณสวนศรีภูวนาถ หมู่ที่ 1 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ภายในงานจะมีการให้บริการดังนี้ บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ฟรี, บริการตัดผมชาย-หญิง ฟรี, บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ ฟรี, บริการปรึกษาปัญหาทางกฎหมาย ฟรี, บริการให้คำปรึกษา พรบ.ควบคุมอาคารและขออนุญาตก่อสร้าง ฟรี นอกจากนี้ ยังมีบริการให้คำแนะนำ และรับชำระภาษีค่าธรรมเนียม รวมทั้งจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ราคาประหยัด กิจกรรมขยะแลกไข่ นำกระป๋องน้ำอัดลม 10 กระป๋อง และขวดน้ำพลาสติก 5 ขวด มาแลกไข่ไก่ จะได้รับไข่ไก่ 5 ฟอง ฟรี

นอกจากนี้ทางเทศบาลตำบลวิชิตยังร่วมกับสำนักปศุสัตว์จังหวัด เปิดให้บริการทำหมันสุนัขและแมว พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรี รับจำนวน 30 ตัวเท่านั้น ผู้ที่ประสงค์จะนำสุนัขและแมวมาทำหมัน จะต้องติดต่อขอลงทะเบียนล่วงหน้า ที่ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 เทศบาลตำบลวิชิต ในเวลาราชการ

โดยนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของ 1 ฉบับ มาเพื่อทำการลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ หากเต็มจำนวน 30 ตัวจะปิดรับลงทะเบียนทันที โดยสุนัขและแมวที่จะทำหมันจะต้องเป็นสุนัขที่อยู่ในตำบลวิเท่านั้น และจะต้องเป็นสุนัขที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว หรืออาการไม่สบาย รวมถึงต้องงดอาหารอย่างน้อย 8 ชั่วโมงก่อนทำหมัน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อสำนักปลัดเทศบาล ชั้น 2 เทศบาลตำบลวิชิต โทร.076-525100 ต่อ 132,136

error: Content is protected !!