ข่าวสังคม » ทต.วิชิต ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทต.ม่วงเตี้ย จ.อ่างทอง

ทต.วิชิต ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทต.ม่วงเตี้ย จ.อ่างทอง

14 มกราคม 2023
124   0

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 ที่ห้องประชุมระเงง ชั้น 3 เทศบาลตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลวิชิต ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลม่วงเตี้ย จังหวัดอ่างทอง ซึ่นำโดย นายสุชาติ นิ่มกุล นายกเทศมนตรีตำบลม่วงเตี้ย พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลม่วงเตี้ย จังหวัดอ่างทอง

ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงตำบลวิชิต โดยได้มีการแลกเปลี่ยน-เรียนรู้ข้อมูลด้านการบริหารจัดการศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงตำบลวิชิต การจัดการขยะแบบครบวงจร และลงพื้นที่เยี่ยมชมอาคารโดยรอบเทศบาลตำบลวิชิต

รวมถึงลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์บริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงตำบลวิชิต ชมการสาธิตการผลิตถ่านอัดแท่งจากกะลาอัดแท่ง การผลิตน้ำส้มควันไหม้ การผลิตน้ำหมักE.M. การผลิตอาหารอัดเม็ดจากขยะอินทรีย์ การทำสวนแบบผสมผสาน และอื่นๆอีกมากมาย

รวมทั้งเยี่ยมชมสนามฟุตบอลสวนศรีภูวนาถ และศูนย์พักกายใจ ณ เขาล้อม พื้นที่สร้างสรรค์กิจกรรมของผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลวิชิตอีกด้วย

error: Content is protected !!