ข่าวสังคม » งานป้องกันทต.วิชิต เตรียมความพร้อมที่จะปฏิบัติงาน

งานป้องกันทต.วิชิต เตรียมความพร้อมที่จะปฏิบัติงาน

15 มกราคม 2023
160   0

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลวิชิต อ.เมือง ภูเก็ต ได้ฝึกซ้อมประจำสัปดาห์ในภาคเช้า เรียนรู้การใช้งานรถกระเช้า และ ฝึกซ้อมทักษะการสวมชุดดับเพลิงในเวลาที่กำหนด โดยมีอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ เพื่อการรับมือกับสถานการณ์อัคคีภัย และภัยต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯเตรียมความพร้อมและรับมือช่วยเหลือชาวบ้านได้ทันท่วงที

สำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง เทศบาลตำบลวิชิต พร้อมให้บริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง ทั้ง 3 ศูนย์ หรือสายด่วน 199 ตลอด 24 ชั่วโมง ดังนี้

อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สวนศรีภูวนาถ (ศูนย์บรรเทา) โทร.076-525-199

สถานีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ศูนย์พันวา) ฝั่งอ่าวมะขาม โทร.076-684-443

สถานีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ศูนย์สุระกุล) โทร.076-540-889

error: Content is protected !!