ข่าวสังคม » ทต.วิชิตร่วมพม.จัดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำด้านครอบครัวตำบลวิชิต

ทต.วิชิตร่วมพม.จัดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำด้านครอบครัวตำบลวิชิต

23 มกราคม 2023
105   0

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 โรงแรม ซีเบด แกรนด์ โฮเทล ภูเก็ต ต.วิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลวิชิต และเครือข่ายแกนนำด้านครอบครัวตำบลวิชิต บูรณาการร่วมกับโครงการวัคซีนครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งทางเทศบาลตำบลวิชิตร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต จัดขึ้น

โดยมี นายสมพร โสตถิรวราภรณ์ ประธานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลวิชิต พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ทีมวิทยากรครอบครัวจังหวัดภูเก็ต และคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัว เครือข่ายแกนนำด้านครอบครัวตำบลวิชิต เข้าร่วม

สำหรับโครงการจัดขึ้น เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการพัฒนาสถาบันครอบครัวในลักษณะบูรณาการจากทุกภาคส่วนในสังคม พร้อมทั้งเป็นการเติมเต็มความรู้ ความเข้าใจในบทบาทและการประสานความร่วมมือในการพัฒนาสถาบันครอบครัว และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาครอบครัวในระยะยาวอีกด้วย

error: Content is protected !!