ข่าวสังคม » นายก อบจ.ภูเก็ต เยี่ยมศูนย์ฝึกปฏิบัติการช่างอากาศยาน วท.ถลาง

นายก อบจ.ภูเก็ต เยี่ยมศูนย์ฝึกปฏิบัติการช่างอากาศยาน วท.ถลาง

23 มกราคม 2023
158   0

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ห้องประชุมฤษณา วิทยาลัยเทคนิคถลาง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมคณะ ได้เดินทางเข้าร่วมเยี่ยมศูนย์ฝึกปฏิบัติการช่างอากาศยาน พร้อมพบปะสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษา โดยมี นางสาวกชกร บุษราภรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง พร้อมผู้บริหาร และคณะครู ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

สำหรับแผนกวิชาช่างอากาศยาน วิทยาลัยเทคนิคถลาง เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) เป็นแห่งแรกในอาชีวศึกษา ที่ได้รับรองให้เป็น “สถาบันฝึกอบรมนายช่างภาคพื้นดิน” Aircraft Maintenance Training Oganization จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT)

การเรียนในภาคปฏิบัติของนักศึกษาสาขาวิชาช่างอากาศยาน วิทยาลัยเทคนิคถลาง มีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่มากด้วยประสบการณ์เป็นผู้สอน โดยมีเครื่องมือที่มีมาตราฐานทุกชิ้น รวมถึงอุปกรณ์การฝึกที่เป็นชิ้นส่วนของกาศยานจริง และสถานที่ที่มีความพร้อมสำหรับนักศึกษา

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาสาขาวิชาช่างอากาศยานกับ (MRO : Maintenance Repair and Overhaul) ที่มาตราฐานระดับสากล ได้แก่ บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน, บริษัทบางกอกแอร์เวย์ ซึ่งการฝึกประสบการณ์รวมชั่วโมงฝึกทั้งสิ้นเป็นจำนวน 600 ชั่วโมง การฝึกประสบการณ์ในหน่วยงานที่มีมาตราฐาน จะทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานที่เป็นระบบอย่างจริงจัง รู้และเข้าใจในกฏระเบียบของการทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาได้ก้าวเข้าสู่การทำงานในชีวิตจริงหลังจบการศึกษาได้อย่างชัดเจน

error: Content is protected !!