ข่าวสังคม » รพ.วชิระภูเก็ตร่วมกับตำรวจภูธร ภ.8 ส่งต่อผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ไปรพ.ตรัง

รพ.วชิระภูเก็ตร่วมกับตำรวจภูธร ภ.8 ส่งต่อผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ไปรพ.ตรัง

25 มกราคม 2023
183   0

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 ศูนย์ประสานรับส่งต่อผู้ป่วยจังหวัดภูเก็ต ได้รับการประสานจากหอผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท โดยนพ.บุญเลิศ ศรีไพโรจน์กุล ศัลยแพทย์ระบบประสาทและสมอง ขอส่งตัวผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉินแบบเร่งด่วนโรคหลอดเลือดสมองโป่งพอง ไปยังโรงพยาบาลตรัง เพื่อรับการรักษาทำหัตถการ Cooling Intervention

โดยประสานงานผ่าน พญ.ชนิดา เข็มเงิน แพทย์อำนวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน (พอป.) ศูนย์นเรนทรอันดามัน กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ขออนุมัติลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศจากศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้ดำเนินการประสานตำรวจภูธร ภาค 8 เพื่อขอสนับสนุนอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ Bell 429 ใช้ทีมชุดปฏิบัติการลำเลียงทางอากาศ ของกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ส่งต่อผู้ป่วยถึงที่หมายอย่างรวดเร็ว และปลอดภัย

การส่งต่อผู้ป่วยในครั้งนี้ได้รับการสนันสนุนด้านงบประมาณจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.1669) ศูนย์ประสานรับส่งต่อผู้ป่วยจังหวัดภูเก็ต โทร. 076-361269, 076-361228, 076-361229 (Fast Track)

error: Content is protected !!