ข่าวสังคม » ทต.วิชิตต้อนรับคณะจากทต.เทพกระษัตรี ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน ในพื้นที่

ทต.วิชิตต้อนรับคณะจากทต.เทพกระษัตรี ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน ในพื้นที่

27 มกราคม 2023
176   0

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 ที่ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 3 เทศบาลตำบลวิชิต ศูนย์บริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงตำบลวิชิต และศูนย์พักกายใจ ณ เขาล้อม เทศบาลตำบลวิชิต นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลวิชิต

ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี จังหวัดภูเก็ต ซึ่งนำคณะโดย นางอภิญญา มีชัยชนะ ปลัดเทศบาลตำบลเทพกระษัตรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการสถานธนานุบาล

โดยได้มีการแลกเปลี่ยน – เรียนรู้ข้อมูลด้านการบริหารจัดการสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลวิชิต พร้อมลงลงพื้นที่เยี่ยมชมสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลวิชิต ศูนย์บริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงตำบลวิชิต และศูนย์พักกายใจ ณ เขาล้อม อีกด้วย

error: Content is protected !!