ข่าวสังคม » ตรวจเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานฯ ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน วิชิต

ตรวจเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานฯ ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน วิชิต

4 กุมภาพันธ์ 2023
127   0

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 3 เทศบาลตำบลวิชิต นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่าย “ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลตำบลวิชิต (ศปถ.ทต.วิชิต)” นำโดยนายไพโรจน์ ศรีละมุล นายอำเภอเมืองภูเก็ต พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

โดยศปถ.ทต.วิชิต ได้มีการนำเสนอข้อมูลการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ ภายใต้มาตรการ 5 ด้าน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งด้านการบริหารจัดการ ด้านการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนนและสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยเสี่ยงของยานพาหนะ ด้านการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ พร้อมร่วมแลกเปลี่ยน-เรียนรู้การจัดการภายใต้โครงการฯดังกล่าวเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่ตำบลวิชิตต่อไป

error: Content is protected !!