ข่าวสังคม » รพ.กรุงเทพสิริโรจน์ จัดงานฉลองครบรอบ 41 ปี ภายใต้แนวคิด “Giving & Sharing: สุขที่ส่งต่อได้”

รพ.กรุงเทพสิริโรจน์ จัดงานฉลองครบรอบ 41 ปี ภายใต้แนวคิด “Giving & Sharing: สุขที่ส่งต่อได้”

4 กุมภาพันธ์ 2023
143   0

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ที่บริเวณ ชั้น 3 อาคาร 5 โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน “โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ ฉลองครบรอบ 41 ปี Giving & Sharing: สุขที่ส่งต่อได้” โดยมีนายแพทย์นรินทร์ บุญจงเจริญ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม 6 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ นอกจากนี้ยังมี ผู้บริหารองค์กรภาครัฐและเอกชน คณะสื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติ

นายแพทย์นรินทร์ บุญจงเจริญ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม 6 ได้กล่าวถึงที่มาและแนวคิดของงานฉลอง ครบรอบ 41 ปี Giving & Sharing: สุขที่ส่งต่อได้ ว่า “ตลอดระยะเวลากว่า 41 ปีที่ผ่านมา โรงพยาบาลกรุงเทพสิริ-โรจน์ เป็นโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดภูเก็ต ภายใต้การดูแลของบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS  ให้บริการด้านการแพทย์และพยาบาลแก่ประชาชนชาวภูเก็ต พังงา กระบี่ และจังหวัดแถบอันดามัน รวมไปถึงรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาจนปัจจุบัน

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ มีการพัฒนาศักยภาพด้านการแพทย์อย่างต่อเนื่อง ทั้งการรักษาโรคทั่วไป และโรคเฉพาะทางสาขาต่าง ๆ โดยทีมแพทย์ พยาบาล และสหวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญ พร้อมพัฒนาคุณภาพเครื่องมือทางการแพทย์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้การตรวจวินิจฉัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และตรงตามมาตรฐานระดับสากล ขณะเดียวกันยังคงสานต่อเจตนารมณ์ของการเป็นโรงพยาบาลเพื่อชุมชน ด้วยการดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อตอบแทนชุมชน และพื้นที่ใกล้เคียงให้ได้รับประโยชน์ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี” 

นายแพทย์นรินทร์ กล่าวต่อว่า “ในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง 41 ปี ของโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ จึงกำหนดให้มีแคมเปญพิเศษ “41 ปี กรุงเทพสิริโรจน์ อยู่คู่คุณ Giving & Sharing: สุขที่ส่งต่อได้ เพื่อเป็นการตอบแทนชาวภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง ที่มอบความไว้วางใจให้ทางโรงพยาบาลเป็นผู้ดูแลสุขภาพ โดยในปีนี้ทางโรงพยาบาลได้จัดทำชุดตรวจสุขภาพราคาประหยัด เพื่อให้ผู้รับบริการได้มีสุขภาพดีในราคาที่เข้าถึงได้ ในขณะเดียวกัน ยังมีโอกาสได้ร่วมบริจาควัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้แก่เด็กด้อยโอกาส เมื่อซื้อชุดตรวจสุขภาพที่กำหนด จึงถือเป็นการส่งต่อความสุข ความห่วงใยในสุขภาพให้แก่น้อง ๆ ได้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในโอกาสนี้”

ทางด้านคุณเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในฐานะประธานในพิธี กล่าวแสดงความยินดีว่า  “รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญให้เป็นประธานในพิธีฉลองครบรอบ 41 ปี ของการก่อตั้งโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ และที่น่ายินดีไปกว่านั้น คือการได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ 41 ปี กรุงเทพสิริโรจน์ อยู่คู่คุณ Giving & Sharing:สุขที่ส่งต่อได้ กว่า 41 ปีที่ผ่านมา เราในฐานะคนภูเก็ต ได้เห็นถึงการเติบโตและการพัฒนาของโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ ที่เริ่มต้นจากคนภูเก็ต ให้บริการดูแลรักษาพยาบาลคนภูเก็ตด้วยกันมาอย่างยาวนาน จนปัจจุบันได้อยู่ภายใต้การบริหารงานของเครือกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ก็ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพด้านการแพทย์ พยาบาล ให้อยู่ในมาตรฐานระดับสากล

ผมในฐานะตัวแทนของประชาชนชาวภูเก็ต ขอชื่นชมในปณิธานและเจตนารมณ์ของคณะผู้บริหาร ที่ยังคงรักษาความเป็นสิริโรจน์ไว้อย่างเหนียวแน่น ทั้งการบริการเป็นกันเองดุจญาติมิตร รวมไปถึงการเป็นโรงพยาบาลเพื่อชุมชนและสังคม เป็นโรงพยาบาลของคนภูเก็ตเพื่อคนภูเก็ต ด้วยการดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อตอบแทนชุมชน ที่ทำให้ประชาชนได้เข้าถึงการดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน ยังเป็นการแบ่งปันความห่วงใยให้กับเด็ก ๆ ผู้ด้อยโอกาส ผ่านการร่วมบริจาควัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เมื่อซื้อชุดตรวจสุขภาพที่กำหนด ถือเป็นการตอบแทนสังคมให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย”

นอกจากนี้ภายในงานยังเปิดโอกาสให้แพทย์ลูกหลานชาวภูเก็ต ประจำโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ ได้ส่งต่อแรงบันดาล และความประทับใจที่ได้กลับมาดูแลคนที่บ้านเกิด ในหัวข้อ “สุข…รักษา” ทอล์ค ประกอบด้วย นายแพทย์ธรณิศ ตันติพิริยะกิจ ศัลยแพทย์ทั่วไป นายแพทย์ศุษณะ สกุลพิพัฒน์ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ ผู้เชี่ยวชาญโรคกระดูกสันหลัง แพทย์หญิงภัททมาภรณ์ ศิริรัตน์สัตยะกุล อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจและภาวะวิกฤติโรคระบบทางเดินหายใจ และนายแพทย์ชัยวัฒน์ สวนยา แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

งานฉลองครบรอบ 41 ปี Giving & Sharing “สุข” ที่ส่งต่อได้ สามารถซื้อและสอบถามรายละเอียดชุดตรวจสุขภาพได้ ณ บูธส่งเสริมการขาย บริเวณอาคาร 5 ชั้น 3 หรือ ศูนย์ตรวจสุขภาพและงานอาชีวอนามัย อาคาร 1 ชั้น 2 ระหว่างวันที่ 21 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2566 และสามารถเก็บสิทธิไว้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 08.00 น. – 17.00 น. โทรสายด่วน 1719 

error: Content is protected !!