ข่าวสังคม » ร่วมแสดงความยินดีกับวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเมืองเก่าภูเก็ต

ร่วมแสดงความยินดีกับวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเมืองเก่าภูเก็ต

7 กุมภาพันธ์ 2023
213   0

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ที่เมืองยกยาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ต ในโอกาสที่ได้รับรางวัลมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนของอาเซียน ประจำปี 2566-2568 (ASEAN Community Based Tourism Standard 2023-2025)

อนึ่งวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ต จัดตั้งขึ้นจากความร่วมมือของสภาวัฒนธรรมตำบลตลาดมหญ่ กับ ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559 ซึ่งได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนครั้งนี้ เป็นการได้รับมาตรฐานต่อเนื่องเป็นวาระที่ 2 ถือเป็นความสำเร็จของการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวร่วมกันของทุกภาคส่วน ทั้งองค์กรภาครัฐ เอกชนและประชาคม

error: Content is protected !!