ข่าวสังคม » ศาลเยาวชนและครอบครัวร่วมอบจ.ภูเก็ตจัด “ภัยออนไลน์ อันตรายกว่าที่คิด”

ศาลเยาวชนและครอบครัวร่วมอบจ.ภูเก็ตจัด “ภัยออนไลน์ อันตรายกว่าที่คิด”

13 กุมภาพันธ์ 2023
171   0

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ที่โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นาย ธีระพล มิตรประยูร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดโครงการ “ภัยออนไลน์ อันตรายกว่าที่คิด” โดยมีนายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต, นางวิรินทร์ตรา ปภากิจยศพัฒน์ ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนจังหวัดภูเก็ต คณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนจังหวัดภูเก็ต สมาชิกสภาอบจ.ภูเก็ต, หัวหน้าส่วนราชการสังกัดอบจ.ภูเก็ต, ผอ.โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต, เจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต และกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมจำนวน 500 คน เข้าร่วม

นายเรวัต อารีรอบ กล่าวว่า ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อวิถีการดำเนินชีวิตของคนในสังคมเป็นยุคแห่งการสื่อสารไร้พรมแดนนำไปสู่การเกิดเครือข่ายสังคมใหม่ที่เรียกว่า “เครือข่ายสังคมออนไลน์” จากสถิติเด็กและเยาวชนไทยใช้เวลาอยู่กับสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่วนใหญ่ จากการสำรวจพบว่า แนวโน้มการใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือของเด็กและเยาวชนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจน ทำให้สื่อสังคมออนไลน์เป็นที่นิยมในปัจจุบัน ได้แก่ Facebook Twitter YouTube Line และ Instagram

ในขณะที่ความรุนแรงหลากหลายรูปแบบที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจำนวนมากมาจากสื่อออนไลน์ซึ่งเป็นภัยเงียบ สร้างความสูญเสียและผลกระทบมาก โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนจึงจำเป็นต้องร่วมป้องกันและแก้ปัญหา โดยเฉพาะการสร้างการเรียนรู้เท่าทันสื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อสื่อออนไลน์ สร้างความตระหนักรู้ถึงภัยจากการใช้สื่อออนไลน์ มีทักษะในการเข้าถึงสื่อและสามารถวิเคราะห์ประเมินสื่อจากอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จึงร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตจัดโครงการ “ภัยออนไลน์ อันตรายกว่าที่คิด” รุ่นที่ 1 ขึ้น เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักเรียนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของสื่อสังคมออนไลน์ในทุกรูปแบบสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังปัญหาการใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างปลอดภัยในเด็กและเยาวชน ให้เด็กและ เยาวชนเกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับภัยจากสื่อออนไลน์ มีทักษะในการเข้าถึงสื่อสามารถวิเคราะห์ ประเมินสื่อจากอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทันสื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อสื่อออนไลน์ และบูรณาการกับสถานศึกษาให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภัยจากสื่อออนไลน์ในเด็กและเยาวชน นายเรวัต กล่าว

นายธีระพล มิตรประยูร กล่าวเสริมว่า การป้องกันความสูญเสียหรือตกเป็นเหยื่อของภัยออนไลน์ การใช้สื่อสังคมออนไลน์ของเด็ก ซึ่งอาจจะนำภัยมาอย่างคาดไม่ถึง เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก เด็กไทยจึงมีความเสี่ยงต่อภัยไชเบอร์สูงกว่าค่าเฉลี่ยโลก ท่ามกลางความเจริญของเทคโนโลยี ภัยเงียบที่แอบซ่อนมาคือ “ภัยจากสื่อออนไลน์” ที่กำลังคืบคลานคุกคามต่อสุขภาวะของเด็กและเยาวชนไทยอย่างรุนแรงและรวดเร็ว

ทั้งการเสพติดเกมและเสพเนื้อหาที่มีความรุนแรง นำสู่พฤติกรรมการลอกเลียนแบบ เสพสื่อลามกอนาจาร การล่วงละเมิดทางเพศการเล่นเกมการเสี่ยงทายสู่การพนันออนไลน์ การกลั่นแกล้งรังแกบนโลกไซเบอร์ (Cyber bullying) สู่ภาวะซึมเศร้าและการฆ่าตัวตาย ฯลฯ ทุกปัญหาจากภัยออนไลน์ ล้วนมีผลต่อการหล่อหลอมทัศนคติและพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนในระยะยาว ทุกฝ่ายจึงต้องร่วมมือจัดการให้เด็กและเยาวชนเดินสู่เส้นทางการใช้โลกออนไลน์ที่เหมาะสม เพื่อเป็นอนาคตของชาติที่ดี เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป

error: Content is protected !!