ข่าวสังคม » ทต.วิชิตต้อนรับคณะดูงานจากอบต.พระแก้ว จังหวัดสุรินทร์

ทต.วิชิตต้อนรับคณะดูงานจากอบต.พระแก้ว จังหวัดสุรินทร์

14 มีนาคม 2023
146   0

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 ห้องประชุมระแงง ชั้น 3 เทศบาลตำบลวิชิต นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลวิชิต ร่วมให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลพระแก้ว จังหวัดสุรินทร์

นำคณะโดย นายธีระศักดิ์ กันนิดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระแก้ว พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระแก้ว ในโอกาสเข้าศึกษาภายใต้โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในประเด็นการบริหารจัดการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลวิชิต

โดยได้มีการแลกเปลี่ยน-เรียนรู้ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการบริหารจัดการด้านอื่นๆ พร้อมทั้งลงพื้นที่ ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สวนศรีภูวนาถ) เพื่อเยี่ยมชมอาคาร รถน้ำ รถดับเพลิง รถกระเช้า เครื่องมือ อุปกรณ์

และเยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงตำบลวิชิต ในการดำเนินงานส่วนต่างๆ อาทิ การทำถ่านกะลาอัดแท่ง การเผาถ่านจากไม้เหลือใช้ การทำอาหารอัดเม็ด การทำน้ำหมักชีวภาพ การหมักปุ๋ย และส่วนอื่นๆของพื้นที่ และเยี่ยมชมศูนย์พักกายใจ ณ เขาล้อม ศูนย์บริการผู้สูงอายุแบบครบวงจรอีกด้วย

error: Content is protected !!