ข่าวสังคม » โครงการสร้างอาชีพในชุมชน “หลักสูตรเกษตรกรรม” รุ่นที่ 1

โครงการสร้างอาชีพในชุมชน “หลักสูตรเกษตรกรรม” รุ่นที่ 1

15 มีนาคม 2023
125   0

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 ศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านกู้กู และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลวิชิต จังหวัดภูเก็ต กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลวิชิต จัดโครงการสร้างอาชีพในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หลักสูตรเกษตรกรรม” รุ่นที่ 1

โดยได้มีการลงพื้นที่เรียนรู้ ที่ศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านกู้กู และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลวิชิต จังหวัดภูเก็ต เพื่อศึกษาการปลูกพืชผักสวนครัว การทำน้ำยาอเนกประสงค์ น้ำยาล้างจานจากสมุนไพร และรับฟังการบรรยายข้อมูลด้านเกษตรกรรมจากวิทยากรประจำศูนย์ฯ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมนำความรู้ที่ได้ ไปปรับใช้ในครัวเรือนของตน และพัฒนาต่อเป็นช่องทางในการหารายได้เสริมต่อไปด้วย

error: Content is protected !!