ข่าวสังคม » โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ตอุทิศถวายอาคารผู้ป่วยนอกใหม่หลังใหม่และอาคารจอดรถหลังใหม่

โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ตอุทิศถวายอาคารผู้ป่วยนอกใหม่หลังใหม่และอาคารจอดรถหลังใหม่

16 มีนาคม 2023
209   0

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 ที่บริเวณอาคารผู้ป่วยนอกหลังใหม่ โรงพยาบาลมิชชั่น ภูเก็ตศาสนาจารย์ โรเจอร์ คาเดอม่า ประธานสำนักงานภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิกตะวันออกเฉียงใต้, ศาสนาจารย์ สมชัย ชื่นจิตร ประธานสำนักงานสหมินเอชียตะวันออกเฉียงใต้ และคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลฯ ได้ร่วมกันอุทิศถวายอาคารผู้ป่วยนอกใหม่ โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต ซึ่งดำเนินการภายใต้มูลนิธิคริสเตียนเมดิคอลของเซเว่นดย์แอดเวนติสท์ (หนึ่งในเครือโรงพยาบาลของ Adventist ทั่วโลก)

โดยมีคุณอธิคม ศรีรัตนประภาส ผู้อำนวยการกลุ่มโรงพยาบาลมิชชั่น กรุงเทพ และภูเก็ต คุณพริ้มเพรา รัตนยันต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต และ ดร.สมชาย ณ นคร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ร่วมให้การต้อนรับ รวมทั้งยังมีพนักงานเกษียณ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ในโอกาสเดียวกันนี้ทางโรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต ได้รับโล่ที่ระลึก จากคุณแอนดรูวํ คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอดเวนติสท์ สิงคโปร์ พร้อมกันนี้ได้รับมอบเงินบริจาค จากครอบครัวเสมอมิตร เป็นจำนวนเงิน 220,000 บาทและครอบครัวรัตนยันต์เป็นจำนวนเงิน 300,000 บาท

สำหรับอาคารผู้ป่วยนอกใหม่ ซึ่งเป็นอาคาร 7 ชั้นประกอบด้วย ชั้น 1 สำหรับกลุ่มผู้มาใช้บริการทั่วไป ชั้น 2 สำหรับกลุ่มผู้มาใช้บริการ สิทธิประกันสังคม ชั้น 3 คลินิกสูติ-นรีเวชกรรมและคลินิกกุมารเวชกรรม ชั้น 4 และชั้น 5 ห้องพักผู้ป่วย จำนวน 46 ห้อง ชั้น 6 แผนกผู้ป่วยหนัก (I.C.U) และห้องทารกแรกเกิดภาวะวิกฤต(NICU) ชั้น 7 แผนกห้องผ่าตัด และห้องคลอด

อีกทั้งอาคารจอดรถใหม่ ชั้น 1 – 5 สำหรับจอดรถยนต์ ได้จำนวน 275 คัน และชั้น 6 และ 7 เป็นห้องพักพยาบาลและห้องพักแพทย์

error: Content is protected !!