ข่าวสังคม » ท่าอากาศยานภูเก็ตนำนักเรียนโดยรอบสนามบินทัศนศึกษา

ท่าอากาศยานภูเก็ตนำนักเรียนโดยรอบสนามบินทัศนศึกษา

21 มีนาคม 2023
185   0

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 นางกัลยรัตน์ สุทธิพัฒนกิจ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต สายสนับสนุนธุรกิจ (รภก.(สธ.)) เป็นประธานเปิดโครงการ พี่ ทภก.ชวนน้องเรียนเล่น เป็นเด็กดีช่วงปิดเทอม ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนโดยรอบที่อากาศยานจังหวัดภูเก็ต (ทภก.) ให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียนสนุกกับการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องแก่โรงเรียนโดยรอบทภก.

สำหรับโรงเรียนโดยรอบท่าอากาศยานภูเก็ตมีจำนวนทั้ง 7 โรงเรียนประกอบด้วย โรงเรียนวัดมงคลวราราม,  โรงเรียนบ้านไม้ขาว, โรงเรียนบ้านคอเอน, โรงเรียนบ้านหมากปรก, โรงเรียนบ้านแหลมทราย, โรงเรียนบ้านป่าครองชีพ และโรงเรียนวัดเมืองใหม่ มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 168 คน โดยในปีนี้ ทภก.นำนักเรียนไปทัศนศึกษาชมการแสดงโลมา ณ โลมาโชว์ ภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้ท่าอากาศยานจังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้แนวความคิดการเป็นสนามบินที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน Corporate Citizenship Airport

error: Content is protected !!