ข่าวสังคม » ท่าอากาศยานภูเก็ตสนับสนุนเดือนรอมฎอน

ท่าอากาศยานภูเก็ตสนับสนุนเดือนรอมฎอน

22 มีนาคม 2023
199   0

ในระหว่างวันที่ 21 – 22 มีนาคม 2566 นายมนต์ชัย ตะโหนด ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (ผภก.) ลงพื้นที่ชุมชนโดยรอบสนามบินภูเก็ต เพื่อมอบอินทผลัม ข้าวสาร และน้ำดื่ม ตามโครงการท่าอากาศยานภูเก็ต สนับสนุนการถือศีลอด ในเดือนรอมฎอน ให้แก่มัสยิดโดยรอบท่าอากาศยานภูเก็ต  (ทภก.) จำนวน 12 มัสยิด เพื่อใช้ในการละศีลอด (เปิดบวช) ซึ่งเป็นเดือนอันประเสริฐของชาวมุสลิม ตามหลักศาสนาอิสลาม ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1444 (พ.ศ.2566)

ทั้งนี้ ทภก.ได้ดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้แนวความคิดการเป็นสนามบินที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน Corporate Citizenship Airport

error: Content is protected !!