ข่าวสังคม » ทต.วิชิตสร้างอาชีพในชุมชน หลักสูตรคหกรรม “ขนมปังสอดไส้” รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2

ทต.วิชิตสร้างอาชีพในชุมชน หลักสูตรคหกรรม “ขนมปังสอดไส้” รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2

24 มีนาคม 2023
196   0

ในระหว่างวันที่ 22 – 23 มีนาคม 2566 ศูนย์พักกายใจ ณ เขาล้อม เทศบาลตำบลวิชิต อ.เมือง ภูเก็ต กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลวิชิต จัดโครงการสร้างอาชีพในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หลักสูตรคหกรรม “ขนมปังสอดไส้” รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่ตำบลวิชิตที่สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมขั้นตอนการทำขนมปัง และทดลองฝึกปฏิบัติจริง

โดยมีนางสาวณัฐกานต์ คงแคล้ว นายภวัต พฤกษารักษ์ อาจารย์ประจำแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และสาธิตขั้นตอนวิธีการทำขนมปัง และการทำไส้ต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้เรียนรู้ ขั้นตอนวิธีการทำขนมปัง การคำนวณต้นทุน กำไร ซึ่งผู้เข้าร่วมสามารถนำเอาความรู้ต่างๆ ไปต่อยอดในการสร้างอาชีพได้ต่อไปด้วย

error: Content is protected !!