ข่าวสังคม » “รวมไทยสร้างชาติ ภูเก็ต” ทำไพรมารีโหวตผู้สมัคร ส.ส.ภูเก็ต ทั้ง 3 เขต เป็นไปตามที่ประกาศ

“รวมไทยสร้างชาติ ภูเก็ต” ทำไพรมารีโหวตผู้สมัคร ส.ส.ภูเก็ต ทั้ง 3 เขต เป็นไปตามที่ประกาศ

28 มีนาคม 2023
192   0

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ที่บ้านเลขที่ 99/12 หมู่ 1 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต พรรครวมไทยสร้างชาติ  ภูเก็ต จัดประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประจำจังหวัดภูเก็ต แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง มี 3 เขตเลือกตั้ง

ประกอบด้วย เขตเลือกตั้ง 1 ได้แก่ พื้นที่เทศบาลนครภูเก็ต,  ต.รัษฎา และ ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต เขตเลือกตั้งที่ 2 ได้แก่ พื้นที่ ต.กมลา และ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ ต.กะรน, ต.ราไวย์, ต.ฉลอง และ ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต และเขตเลือกตั้งที่ 3 ได้แก่ พื้นที่ ต.กะทู้ อ.กะทู้ และ อ.ถลางทั้งหมด

เพื่อให้เป็นไปตามเพื่อให้การสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นไปตามมาตรา 50 และมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 และประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดประชุมสมาชิกพรรคการเมืองเพื่อรับฟังความคิดเห็นการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2566

ทั้งนี้ในการประชุมได้มีการนำเสนอชื่อว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ภูเก็ต พรรครวมไทยสร้างชาติ ประกอบด้วย เขตเลือกตั้งที่ 1 นายปิยะ สีดอกบวบ อดีตเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา, เขตเลือกตั้งที่ 2 นางนวลจันทร์ สามารถ อดีต สจ.ภูเก็ต และเขตเลือกตั้งที่ 3 ว่าที่ร้อยตรีชาญณรงค์ ประทีป ณ ถลาง อดีต สจ.ภูเก็ต

ซึ่งจากการลงมติของที่ประชุมต่างเห็นด้วยตามรายชื่อที่มีการนำเสนอ โดยให้เหตุผลว่า เป็นผู้ที่ทำประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่  ดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดี จึงเหมาะสมที่จะเป็นว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ในแต่ละเขตเลือกตั้ง

error: Content is protected !!