ข่าวสังคม » “ภูมิใจไทย” พร้อมปักธงยกทั้ง 3 เขต ส่วนไพรมารีโหวตไม่พลิกเลือก 3 ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ภูเก็ต

“ภูมิใจไทย” พร้อมปักธงยกทั้ง 3 เขต ส่วนไพรมารีโหวตไม่พลิกเลือก 3 ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ภูเก็ต

29 มีนาคม 2023
130   0

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2566 ที่ห้องประชุม โรงแรมดารา ภูเก็ต พรรคภูมิใจไทย ภูเก็ต ได้มีการจัดประชุมสมาชิกพรรคภูมิใจไทยเพื่อรับฟังความคิดเห็นการสรรหา ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ประจำจังหวัดภูเก็ต แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ซึ่งมี 3 เขตเลือกตั้ง โดยมีตัวแทนพรรคฯ มาร่วมทำไพรมารี่โหวต ประกอบด้วย นายธนวรรธน์ พัวศุภเจริญ ,นางสาวศิริมา ว่องแสงกิจ และ นายบัณฑิต ไตรทิพย์พิกุล

นอกจากนี้ยังมีผู้สนับสนุนและสมาชิกของพรรคใน จ.ภูเก็ตเข้าร่วม ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการสรรหาผู้สมัครรับเลือกให้เป็นไปตามมาตรา 50 และมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 และประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดประชุมสมาชิกพรรคการเมืองเพื่อรับฟังความคิดเห็นการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2566

โดยในการประชุมได้มีการนำเสนอชื่อว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ภูเก็ต พรรคภูมิใจไทย ทั้ง 3 เขตเลือกตั้ง ประกอบด้วย เขตเลือกตั้งที่ 1 โกจ๋าย นิพนธ์ เอกวานิช ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคภูมิใจไทย ภูเก็ต , เขตเลือกตั้งที่ 2 แบงค์ นายวงศกร ชนะกิจ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคภูมิใจไทย ภูเก็ต และเขตเลือกตั้งที่ 3 นายวิวัฒน์ จินดาพล (สจ.ต้อม) ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคภูมิใจไทย ภูเก็ต

ซึ่งที่ประชุมเห็นควรเป็นเอกฉันท์ว่า ทั้ง 3 ว่าที่ผู้สมัครฯ ล้วนแล้วแต่เป็นคนภูเก็ตเข้าใจพื้นที่ และต่างมีความมุ่งมั่น มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์การทำงานในจังหวัดภูเก็ต เป็นที่รู้จัก และยอมรับของประชาชน รวมไปถึงมีความเหมาะสมในการที่จะอาสามาเป็นผู้แทนของชาวภูเก็ต

อย่างไรก็ตาม สำหรับรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง ของจังหวัดภูเก็ตมีทั้งหมด 3 เขตเลือกตั้ง ประกอบด้วย เขตเลือกตั้งที่ 1 ได้แก่ พื้นที่เทศบาลนครภูเก็ต, ต.รัษฎา และ ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต เขตเลือกตั้งที่ 2 ได้แก่ พื้นที่ ต.กมลา และ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ ต.กะรน, ต.ราไวย์, ต.ฉลอง และ ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต และเขตเลือกตั้งที่ 3 ได้แก่ พื้นที่ ต.กะทู้ อ.กะทู้ และ อ.ถลาง ทั้งหมด

error: Content is protected !!