ข่าวสังคม » กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

1 เมษายน 2023
156   0

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 ที่สวนสาธารณะริมคลองมุดง หมู่ที่ 6 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นายไพโรจน์ ศรีละมุล นายอำเภอเมืองภูเก็ต เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตลาดชุมชน (Big Cleaning Day) เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2566

โดยมีนายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต นายวิเศษ สบายจิตต์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลวิชิต พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวิชิต หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานสังกัดเทศบาลตำบลวิชิต ข้าราชการตำรวจ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วม

เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นการร่วมกิจกรรมที่แสดงออกถึงความสามัคคี สมานฉันท์ การบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่อีกด้วย

error: Content is protected !!