ข่าวสังคม » ทต.วิชิต จัดมหกรรมอาหารฯในสวน “Good food,Good health,Good music”

ทต.วิชิต จัดมหกรรมอาหารฯในสวน “Good food,Good health,Good music”

1 เมษายน 2023
282   0

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 ที่เวทีกลางสวนศรีภูวนาถ ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (อบจ.ภูเก็ต) เป็นประธานเปิดงานมหกรรมอาหารฯ ในสวน ครั้งที่ 16  “Good food,Good health,Good music” ซึ่งงานจะจัดไปจนถึงวันที่ 4 เมษายนนี้

โดยมีนายกรีทา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต, ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวิชิต, แขกผู้มีเกียรติ  ตลอดจนชาวตำบลวิชิตและใกล้เคียง รวมถึงนักท่องเที่ยวมาร่วมงานและหาซื้อสินค้ากันอย่างคึกคัก  แต่ละคืนจะมีการแสดงบนเวทีจากศิลปินที่มีชื่อเสียง อาทิ วุธ ป่าบอน, ซุเปอร์แดนซ์ เป็นต้น

นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต กล่าวว่า ที่ผ่านมาจังหวัดภูเก็ตได้ผ่านความท้าทาย จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นวิกฤตการณ์ที่ทุกคนในจังหวัดได้รับผลกระทบด้านรายได้ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการอาหารให้มีความรู้ด้านสุขาภิบาล และโภชนาการเพื่อสุขภาพ

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแล้ว ยังจัดขึ้นเพื่อให้ระบบเศรษฐกิจของจังหวัดกลับมาฟื้นตัว ซึ่งหนึ่งในวัฒนธรรมการท่องเที่ยวของจังหวัด ที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ คือ “อาหาร” โดยเฉพาะอาหารที่มีเอกลักษณ์ สะท้อนถึงเสน่ห์ของวัตถุดิบในท้องถิ่น และสามารถทำให้จังหวัดเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

“มหกรรมอาหารฯ ในสวน ครั้งที่ 16 ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการด้านอาหารเข้าใจ และสามารถจัดบริการที่เหมาะสม ถูกต้อง ตามหลักสุขาภิบาล อันจะส่งผลให้ผู้บริโภคได้รับอาหารที่ปลอดภัย ลดการเกิดโรคจากอาหารเป็นสื่อ โดยมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอาหาร การจัดการแสดง และจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการอาหารของพื้นที่ตำบลวิชิต จำนวน 100  ร้านค้า

error: Content is protected !!